Thống kê tổng số: 2 đơn vị đến ngày: 29/10/2020 Tổng số gửi đi: 358 | Tổng số nhận về: 1439

STTTên đơn vịCan be sorted ascending or descendingGửiCan be sorted ascending or descendingNhậnCan be sorted ascending or descendingTổng sốCan be sorted ascending or descending
1Văn Phòng34313481691
2Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông1591106