Thống kê tổng số: 2 đơn vị đến ngày: 18/10/2019 Tổng số gửi đi: 1414 | Tổng số nhận về: 4613

STTTên đơn vịCan be sorted ascending or descendingGửiCan be sorted ascending or descendingNhậnCan be sorted ascending or descendingTổng sốCan be sorted ascending or descending
1Văn Phòng133345285861
2Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông8185166