Đến tháng 10/2019 Sở thông tin và truyền thông đã trao đổi
6.027
văn bản qua mạng
giữa 2 đơn vị

(Tự động cập nhật theo ngày hiện tại)